NHA Opleidingen - Overzicht En Prijzen

Published May 28, 22
8 min read

Cursussen - Inm: Instituut Na- En Bijscholing Notariële ...

Met de knop hieronder kom je bij ons totaalaanbod. Daar kun je zoeken naar een cursus bij jou in de buurt. Natuurgidsenopleiding Ook kun je bij IVN al ruim 60 jaar de unieke Natuurgidsenopleiding volgen. In deze opleiding van 1,5-2 jaar van ongeveer 1 dag in de week krijg je een brede basis aan natuurkennis en leer je hoe je mensen mee naar buiten neemt.

ROVC gebruikt cookies op haar website. Door het plaatsen van deze cookies kunnen we onder andere het bezoekersgedrag analyseren. Met deze data maken we de site gebruiksvriendelijker. Ook kunnen we de cookies gebruiken voor social media en zorgen we dat je relevante advertenties en informatie te zien krijgt wanneer je gebruik maakt van de ROVC-website - Eduvision.

Als je gebruik blijft maken van deze website, ga je akkoord met de cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens - Eduvision.

Cursusoverzicht - Cursussen - Rijksuniversiteit Groningen

Krijg jij misschien korting? Stichting Leergeld (voor kinderen), de Meedoenregeling (voor volwassenen), gezinskorting, danskorting: heb jij recht op een korting op je cursusgeld?

We kijken naar: stedenbouw, gebouw en uitvoering. Opleiding omgevingsadviseur27 september 2022Amersfoort, Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren. De integrale aanpak van klimaatadaptatie in jouw regio27 september 2022Onbekend, Tijdens het symposium nemen verschillende experts u in een middag mee door de belangrijkste vraagstukken en krijgt u handvatten hoe u in uw werk de uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt aan moet gaan.

U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk. Contractmanagement5 oktober 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het wettelijk en contractueel kader en de juridische (on)mogelijkheden van contractmanagement.

Cursussen - Versa Welzijn

o.v. de Drank- en Horecawet aan en wat u als gemeente te doen staat, zowel uitvoerend als beleidsmatig. Basiscursus Wv, GGZ en Wzd6 oktober 2022Utrecht, Tijdens deze cursus wordt u compleet en goed op de hoogte gebracht van de Wv, GGZ en Wzd. U leert welke mogelijkheden deze wetten bieden voor mensen die zorg nodig hebben maar zich daartegen verzetten.

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk10 oktober 2022Utrecht, De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.

U krijgt inzicht in de wet- en regelgeving en de belangrijkste, actuele jurisprudentie. Gemeenterecht basis en update11 oktober 2022Amersfoort, Deze 2-modulen cursus Gemeenterecht basis (e-cursus) en update (ochtend op locatie) geeft inzicht in zowel de basis van het gemeenterecht als de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, samen of apart te volgen.

Cursussen - Parnassos Cultuurcentrum - Universiteit UtrechtWet bescherming klokkenluiders11 oktober 2022Amersfoort, Met deze cursus bereidt u zich praktisch voor op de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders. U leert wat de belangrijkste verplichtingen zijn en hoe u een goede interne meldprocedure opzet. De belangrijkste maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo11 oktober 2022Amersfoort, Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk beeld over de meest voorkomende en belangrijkste maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo.

Cursussen die goed op je cv staan - Voorbeelden & tips - Perfect CVPlatform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio - Cursussen


U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding. Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten13 oktober 2022Utrecht, In deze cursus Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten wordt u meegenomen in de nieuwe regels in hoofdstuk 15 van het Bal voor zwemmen en baden in badwaterbassins.

Cursussen bij EVA - EVA Vrouwencentrum VenraySpirituele Cursussen: Dit Zijn De Beste (Klassikaal & Thuisstudie) [Erkend] - #1 Kennisbank


Basiscursus Bodem1 november 2022Utrecht, Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling1 november 2022Soesterberg, In deze 10-daagse Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling: financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling leert u ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie Basiscursus Wabo, Bor en Mor1 november 2022Utrecht, Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid1 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet.

Cursussen - Vu Griffioen

Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris1 november 2022Amsterdam, Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten1 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in waar u op moet letten bij het opstellen van een privacy overeenkomst.

VCA cursus – informatie over de Basis en VOL-VCA cursusDicatech Home


U krijgt praktische handvatten geboden om een goed en gedegen verslag op te stellen waarin alle benodigde informatie is opgenomen en dat aan alle (wettelijke) eisen voldoet waaronder privacygegevens. Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht3 november 2022Utrecht, De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening.

Wet verbetering Poortwachter in de praktijk3 november 2022Utrecht, Deze 1-daagse cursus zet op een praktische manier de relevante wetgeving rond de Wet Verbetering Poortwachter uiteen. Overgangsrecht onder de Omgevingswet4 november 2022Utrecht, In dit dagdeel Overgangsrecht onder de Omgevingswet behandelen we alle onderdelen van het overgangsrecht onder de Omgevingswet. Basiscursus Wlz7 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de inhoud van de Wet langdurige zorg, hoe de Wlz werkt, hoe het proces van de Wlz eruit ziet, de indicatiestelling die wel/geen toegang tot de Wlz geeft alsook de werking van het zorgstelsel.

Alle Cursussen - Berghauser Pont Academy

Realiseren van wind- en zonneparken7 november 2022Utrecht, Deze 1-daagse cursus Realiseren van wind- en zonneparken wil inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek. Grondbeleid onder de Omgevingswet7 november 2022Utrecht, Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.

Ondermijning en Verwerking van Persoonsgegevens7 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het juridisch kader voor gegevensverwerking bij de aanpak van ondermijning. Er wordt besproken hoe wordt bepaald welke verwerking van persoonsgegevens wel en niet is toegestaan en waarom. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het delen van persoonsgegevens binnen en buiten de eigen organisatie en wordt ingegaan op de vereisten die aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld.

Maken van een omgevingsplan7 november 2022Utrecht, In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan. Verjaring voor vastgoedprofessionals7 november 2022Online, Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.

Subsidieregeling Voor Cursussen - Colland Arbeidsmarkt

Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod.

U als cursist moet zich voordoen als verantwoordelijke binnen het bedrijf en het proces van signalering van het datalek tot het goed afronden van het datalek doorlopen . Kortom: na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van alle (wettelijke) verplichtingen rondom een datalek en weet u tevens wat u moet doen in de praktijk.

Privacywetgeving in de opsporing9 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten.

Cursussen - Vitis Welzijn

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader9 november 2022Utrecht, Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten. Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven 9 november 2022Utrecht1-daagse curus over de praktische toepassing voor private bouwbedrijven.

Basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet10 november 2022Utrecht, De basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet geeft inzicht in verschillende facetten van het houden van systeemtoezicht met de Omgevingswet, zowel theoretisch als praktisch. Verdiepingscursus Participatiewet10 november 2022Utrecht, Tijdens deze Verdiepingscursus Participatiewet wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die in de Basiscursus Participatiewet al kort zijn behandeld.

Daarbij is veel aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie. Basiscursus re-integratie10 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en duidelijk beeld van alle (juridische) aspecten die bij re-integratie komen kijken. U krijgt overzicht en inzicht van start tot einde van een re-integratietraject en wat u in de verschillende fases mag en moet doen als gemeente.

More from Opleiding, Cursus, Internet

Navigation

Home

Latest Posts

NHA Opleidingen - Overzicht En Prijzen

Published May 28, 22
8 min read